Wałbrzych

Górnicza przeszłość Wałbrzycha jest wciąż jeszcze widoczna w jego krajobrazie. Na zdjęciu po lewej stronie wieża szybu Staszic na terenie byłej kopalni Mieszko (dawniej Melchior). Po prawej stronie zdjęcia szyby Bolesław Chrobry wschód i zachód – na terenie dawnej kopalni Bolesław Chrobry.

szyby