Press "Enter" to skip to content

Wałbrzych – Cis na ulicy Pstrowskiego

Wałbrzych ulica Pstrowskiego – rosnący tu Cis Pospolity to jedno z najstarszych drzew w Polsce, jego wiek wg. różnych źródeł oceniany jest na 600-700 lat. Przy nim książański Cis Bolko (często błędnie określany jako „prawdopodobnie najstarszy cis w Sudetach”) jest młodzieniaszkiem.

Cis