Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “mitellsteine”

FAL Mittelsteine

FAL Mittelstein

Frauenarbeitslager Mittelsteine – czyli obóz pracy dla kobiet Ścinawka Średnia. Informator encyklopedyczny „Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945” wydany w 1979 przy udziale Głównej komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, mówi o obozie co następuje: „Obóz pracy – Lager Mittelsteine. Założony w 1942 roku. W poł. 1944 przekształcony w podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zlikwidowany w III 1945. Mieścił się w barakach. W obozie przebywały Żydówki z Węgier – przeciętnie 300 osób. Więźniarki pracowały przy wyrobie elementów do pocisków V1 i V2”. Informator wydany przez Muzeum Gross-Rosen mówi o tym, iż w obozie oprócz Żydówek węgierskich, przebywały także Żydówki z Łodzi, Czech i Słowacji. Obóz miał składać się z 3 baraków.  Wspomina także on tym, że więźniarki pracowały w firmie Albert Patin znajdującej się w lesie ok. 3 km od obozu.