Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Krzyżna Góra”

Krzyż na Krzyżnej Górze

Krzyżna Góra (n. Kreuzberg 654 m n.p.m.) to jeden z dwóch charakterystycznych wierzchołków Gór Sokolik. Przed postawieniem krzyża góra ta nazywana była Sokolą Górą (n.…