Press "Enter" to skip to content

Skamieniały cement – Kompleks Sokolec (Gontowa)

Niemcy postawieni wobec ofensywy styczniowej Armii Radzieckiej z 1945 ewakuowali ludzi i część urządzeń i wyposażenia  wielkiej budowy. To czego nie zdążyli zabrać zostało „zagospodarowane” po wojnie.  Wśród rzeczy, z którymi nie zdążono (z natury rzeczy) nic zrobić są worki skamieniałego cementu tkwiące po dziś dzień tam gdzie je 70 lat temu ułożono.  Zdjęcia przedstawiają skamieniałe worki cementu leżące w obrębie Kompleksu Sokolec.

IMGP9330
Kompleks Sokolec - skamieniały cement IMGP9332