Press "Enter" to skip to content

Przewodnik Sudecki - Radosław Robociński

Pątnicza Ścieżka z Dusznik do Wambierzyc

Poniższe zdjęcie przedstawia fragment Pątniczej Ścieżki z Dusznik do Wambierzyc. Kamienny krzyż pochodzi z 1818 roku. Pozostałości po Pątniczej Ścieżce znajdują się na Urwisku Batorowskim,…

Krzyż na Krzyżnej Górze

Krzyżna Góra (n. Kreuzberg 654 m n.p.m.) to jeden z dwóch charakterystycznych wierzchołków Gór Sokolik. Przed postawieniem krzyża góra ta nazywana była Sokolą Górą (n.…