Press "Enter" to skip to content

Przewodnik Sudecki - Radosław Robociński

Wałbrzych

Wałbrzych o poranku widziany z jednej z hałd.

Jugów o świcie

Leżący w Górach Sowich Jugów widziany z góry Rymarz (913 n.p.m)

Góry Bystrzyckie – Fort Wilhelma

Góry Bystrzyckie – Fort Wilhelma wybudowany w latach 1790-1795 przez Fryderyka Wilhelma II na wypadek wojny z Austrią. Do wojny nie doszło, a fort został…

Srebrna Góra część 1- Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim

Bateria KazamatowaBateria Kazamatowa od strony zachodniej

Po zakończeniu wojny siedmioletniej i podpisaniu pokoju w Hubertsburgu (15 lutego 1763 ) Prusy potwierdzają swoje panowanie na Śląsku. Zaraz po zakończeniu wojny Fryderyk Wielki postanawia ufortyfikować zajętą prowincję. Powstają twierdze na linii Odry – Szczecin, Spandau, Kostrzyn, Głogów, Wrocław, Brzeg, Koźle oraz twierdze przed linią Odry – Świdnica, Nysa, Kłodzko. Oprócz tego Fryderyk Wielki podejmuje decyzję o budowie twierdzy na Przełęczy Srebrnej. Z jednej strony miała ona wzmacniać Twierdzę Kłodzko, a z drugiej bronić łatwego do sforsowania przejścia przez przełęcz. Decyzja taka wynikała z doświadczeń właśnie zakończonych wojen, kiedy to „furtki” przez wał Sudetów były dość newralgicznymi miejscami. Przykładem może być kampania z 1745 roku kiedy to główne siły pruskie były zgromadzone  pod Ząbkowicami Śląskimi, a wszystkie przejścia przez Sudety były obserwowane. 60 tysięczna armia austriacka i saksońska przeszła w końcu przez Bramę Lubawską, doszło do bitwy pod Strzegomiem-Dobromierzem, główne siły pruskie zdążyły dotrzeć spod Ząbkowic, ale obrazuje to problemy z nieufortyfikowanymi przejściami.

FAL Mittelsteine

FAL Mittelstein

Frauenarbeitslager Mittelsteine – czyli obóz pracy dla kobiet Ścinawka Średnia. Informator encyklopedyczny „Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945” wydany w 1979 przy udziale Głównej komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, mówi o obozie co następuje: „Obóz pracy – Lager Mittelsteine. Założony w 1942 roku. W poł. 1944 przekształcony w podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zlikwidowany w III 1945. Mieścił się w barakach. W obozie przebywały Żydówki z Węgier – przeciętnie 300 osób. Więźniarki pracowały przy wyrobie elementów do pocisków V1 i V2”. Informator wydany przez Muzeum Gross-Rosen mówi o tym, iż w obozie oprócz Żydówek węgierskich, przebywały także Żydówki z Łodzi, Czech i Słowacji. Obóz miał składać się z 3 baraków.  Wspomina także on tym, że więźniarki pracowały w firmie Albert Patin znajdującej się w lesie ok. 3 km od obozu.

Gross-Rosen – egzekucja jeńców radzieckich z 22 października 1941

22 Czerwca 1941 roku zaczęła się operacja „Barbarossa” czyli niemiecka inwazja na Związek Radziecki. Szybkie postępy sił niemieckich skutkowały dużym napływem jeńców radzieckich, których kierowano do obozów jenieckich (stalagów lub dulagów). Niemcy nie byli przygotowani na zaistniałą  sytuację i duży odsetek czerwonoarmistów zmarł z powodu tragicznych warunków w obozach, głodu, chorób czy braku odzieży zimowej. Postanowiono także selekcjonować więźniów i pewne ich grupy eksterminować. Powszechnie znany jest „rozkaz o komisarzach” z 6 czerwca 1944 nakazujący rozstrzeliwać wziętych do niewoli radzieckich komisarzy politycznych.

Skamieniały cement – Kompleks Sokolec (Gontowa)

Niemcy postawieni wobec ofensywy styczniowej Armii Radzieckiej z 1945 ewakuowali ludzi i część urządzeń i wyposażenia  wielkiej budowy. To czego nie zdążyli zabrać zostało „zagospodarowane”…

Wałbrzych

Górnicza przeszłość Wałbrzycha jest wciąż jeszcze widoczna w jego krajobrazie. Na zdjęciu po lewej stronie wieża szybu Staszic na terenie byłej kopalni Mieszko (dawniej Melchior).…