Press "Enter" to skip to content

Legendarny ;) poziom -50 kompleksu Książ

Niestety, przez wyjątkową złośliwość rzeczy martwych zdjęcia robione są telefonem.  Podziemia są na poziomie -50 m od poziomu dziedzińca głównego. Wydrążone w zlepieńcu kulmowym, stanowiły część projektu Riese (tej wersji będę się trzymał). Są w największym stopniu wykończone (z wszystkich podziemi  Riese)- wyrobiska są w większej części obetonowane. Długość wyrobisk 950 m, powierzchnia 3200 m2

Wyłączone ze zwiedzania – stanowią ośrodek badawczy Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.