Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Gross-Rosen i jego filie”

FAL Mittelsteine

FAL Mittelstein

Frauenarbeitslager Mittelsteine – czyli obóz pracy dla kobiet Ścinawka Średnia. Informator encyklopedyczny „Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945” wydany w 1979 przy udziale Głównej komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, mówi o obozie co następuje: „Obóz pracy – Lager Mittelsteine. Założony w 1942 roku. W poł. 1944 przekształcony w podobóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zlikwidowany w III 1945. Mieścił się w barakach. W obozie przebywały Żydówki z Węgier – przeciętnie 300 osób. Więźniarki pracowały przy wyrobie elementów do pocisków V1 i V2”. Informator wydany przez Muzeum Gross-Rosen mówi o tym, iż w obozie oprócz Żydówek węgierskich, przebywały także Żydówki z Łodzi, Czech i Słowacji. Obóz miał składać się z 3 baraków.  Wspomina także on tym, że więźniarki pracowały w firmie Albert Patin znajdującej się w lesie ok. 3 km od obozu.

Gross-Rosen – egzekucja jeńców radzieckich z 22 października 1941

22 Czerwca 1941 roku zaczęła się operacja „Barbarossa” czyli niemiecka inwazja na Związek Radziecki. Szybkie postępy sił niemieckich skutkowały dużym napływem jeńców radzieckich, których kierowano do obozów jenieckich (stalagów lub dulagów). Niemcy nie byli przygotowani na zaistniałą  sytuację i duży odsetek czerwonoarmistów zmarł z powodu tragicznych warunków w obozach, głodu, chorób czy braku odzieży zimowej. Postanowiono także selekcjonować więźniów i pewne ich grupy eksterminować. Powszechnie znany jest „rozkaz o komisarzach” z 6 czerwca 1944 nakazujący rozstrzeliwać wziętych do niewoli radzieckich komisarzy politycznych.