Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ciekawe miejsca”

Wałbrzych – Cis na ulicy Pstrowskiego

Wałbrzych ulica Pstrowskiego – rosnący tu Cis Pospolity to jedno z najstarszych drzew w Polsce, jego wiek wg. różnych źródeł oceniany jest na 600-700 lat.…

Lipa Siedmiu Braci

Lipa Siedmiu Braci, a kiedyś  Sieben Brüder –  taka nazwa tej wielopniowej lipy widnieje na starych niemieckich mapach. Dzisiaj pni zostało tylko pięć.  Drzewo znajduje…

Hexenstein

Hexenstein – kamień czarownic (dzisiaj nieszczęśliwie nazwane Babim Kamieniem) – gnejsowe skałki znajdujące się na szczycie góry o tej samej nazwie w Górach Sowich. To…

Wałbrzych

Wałbrzych o poranku widziany z jednej z hałd.

Góry Bystrzyckie – Fort Wilhelma

Góry Bystrzyckie – Fort Wilhelma wybudowany w latach 1790-1795 przez Fryderyka Wilhelma II na wypadek wojny z Austrią. Do wojny nie doszło, a fort został…

Srebrna Góra część 1- Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim

Bateria KazamatowaBateria Kazamatowa od strony zachodniej

Po zakończeniu wojny siedmioletniej i podpisaniu pokoju w Hubertsburgu (15 lutego 1763 ) Prusy potwierdzają swoje panowanie na Śląsku. Zaraz po zakończeniu wojny Fryderyk Wielki postanawia ufortyfikować zajętą prowincję. Powstają twierdze na linii Odry – Szczecin, Spandau, Kostrzyn, Głogów, Wrocław, Brzeg, Koźle oraz twierdze przed linią Odry – Świdnica, Nysa, Kłodzko. Oprócz tego Fryderyk Wielki podejmuje decyzję o budowie twierdzy na Przełęczy Srebrnej. Z jednej strony miała ona wzmacniać Twierdzę Kłodzko, a z drugiej bronić łatwego do sforsowania przejścia przez przełęcz. Decyzja taka wynikała z doświadczeń właśnie zakończonych wojen, kiedy to „furtki” przez wał Sudetów były dość newralgicznymi miejscami. Przykładem może być kampania z 1745 roku kiedy to główne siły pruskie były zgromadzone  pod Ząbkowicami Śląskimi, a wszystkie przejścia przez Sudety były obserwowane. 60 tysięczna armia austriacka i saksońska przeszła w końcu przez Bramę Lubawską, doszło do bitwy pod Strzegomiem-Dobromierzem, główne siły pruskie zdążyły dotrzeć spod Ząbkowic, ale obrazuje to problemy z nieufortyfikowanymi przejściami.

Wałbrzych

Górnicza przeszłość Wałbrzycha jest wciąż jeszcze widoczna w jego krajobrazie. Na zdjęciu po lewej stronie wieża szybu Staszic na terenie byłej kopalni Mieszko (dawniej Melchior).…